Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie

FILIE BIBLIOTECZNE:

Foto
BIBLIOTEKA GŁÓWNA: ul. Gen. Sowińskiego 80, 07-200 Wyszków
tel. (29) 742-32-61, (29) 743-02-33, (29) 743-02-37, fax: (29) 742-32-61, e-mail: mgbpww@poczta.fm

Mazowiecki program stypendialny dla najzdolniejszej młodzieży

(Zam: 26.10.2015 r., godz. 09.56)
Od 22 do 30 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków stypendialnych do projektów "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka" oraz "Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 i 10.3.2 Programy stypendialne.

Stypendia mają charakter naukowy. Stypendysta, w ramach projektu edukacyjnego, otrzyma wsparcie ze strony nauczyciela–opiekuna. Wysokość stypendium wynosie nie mniej niż 400 zł miesięcznie.

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w naborze jest zarejestrowanie się na wymienionych poniżej stronach.

Nabór będzie trwał 7 dni roboczych.


Zapraszamy do rejestrowania się na stronie

www.stypendia.oeiizk.waw.pl

oraz

www.stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl.
© 2009 MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. C. Norwida w WYSZKOWIE
Zawartośc merytoryczna: Łukasz Obrębski, e-mail: mgbpww@poczta.fm
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 31 grudnia 2009 r.